Soutěž fotografií Můj strom a jeho příběh má první vítěze...V "1. kole" jsme se rozhodli ocenit pět autorů:-Děti z MŠ Lužná, které nám vyfotily na školní zahradě strom (jabloň), kterou zasadily a letos na podzim jim na ní vyrostlo první jablíčko.-Elišku Turečkovou, která poslala fotografii a příběh smutného pařezu.-Martina Švece, který poslal příběh osamoceného stromu.-Janu Sklářovou a její vyprávění starého dubu.-Děti z MŠ Na Kopečku, které spolu s paní ředitelkou Helou Matoškovou poslaly několik nádherných fotografií a krásných příběhů .... Byly to nádherné příběhy a my jim za ně moc děkujeme.Ocenění autoři obdrží diplom a jeden vzdělávací program v Muzeu regionu Valašsko, který ale budou moci využít, až epidemiologická situace a vláda ČR umožní otevřít muzea veřejnosti.-

Focení dětí na společnou fotografii

Focení dětí na společnou fotografii proběhne 08.06.2021 po desáté hodině. Oblečení dětí na tento den necháváme na rodičích, chceme děti vyfotit na školní zahradě. 

Od pondělí - 10.05.2021 - bude otevřena mateřská škola pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování.....

Chtěli bychom požádat o spolupráci rodiče. Příští týden půjdeme ke krmelci a proto začneme sbírat ve školce potravu pro zvířátka. Můžete přispět starým chlebem - ne sladké pečivo - kukuřicí, mrkví, jablky, ovesnými vločkami, pokud máte ještě doma kaštany, žaludy....vypravíme se do Neratova, kde chceme udělat u krmelce zvířátkům malou hostinu. Děkujeme předem... 

Nemocným zdraví, smutným naději, opuštěným lásku posíláme.
A velké objetí všem, které známe a rádi máme..
Šťastné vánoce a v novém roce přejeme všem, ať je šťastný každý den......
Děti a zaměstnanci MŠ Lužná 


Děkujeme všem rodičům a dětem za nádhernou podporu útulku pro kočky a psy ve Vsetíně. Radost z přinesených pamlsků byla obrovská. Ještě jednou velké díky... 

Všechny naše výlety, práce a radovánky můžete sledovat na 

https://skolkaluzna.rajce.idnes.cz/

CO DĚTÍ V MŠ POTŘEBUJÍ:


 • papučky s plnou patou,
 • náhradní oblečení do třídy (tričko, kalhotky, slipy, ponožky...),
 • oblečení pro pobyt venku - které může dítě bez obav ušpinit, obutí, pokrývka hlavy přiměřená charakteru počasí, gumáčky, pláštěnku
 • balení papírových kapesníků,
 • pyžamo (pokud ve školce spí)


VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE NEBO JINAK OZNAČTE!


Co dětem do mateřské školy prosím nedávejte ...

 • Cenné předměty, které by mohly ztratit a které mohou způsobit zranění ( řetízky, mobilní telefony, ...).
 • Tvrdé bonbóny (mohou zaskočit do krku).
 • Hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že je nemohou najít.


Co dítě v mateřské škole potřebuje?

PRAVIDLA PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Je povinností rodičů dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pří příchodu o MŠ dítě odvést a osobně předat paní učitelce a při odchodu si dítě osobně vyzvednout. Není možné dítě posílat samotné . Do okamžiku předání dítěte paní učitelce ručí za dítě zákonný zástupce či jím pověřená osoba.

"Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte."

Pravidla pro rodiče

 • Své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce
 • Dítě z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami nebo sourozenci, předají paní učitelce pověření podepsané rodiči
 • Do mateřské školy patří jen zdravé děti (onemocní-li dítě infekční chorobou, oznamte tuto skutečnost co nejdříve)
 • Sledujte nástěnky s informacemi pro Vás
 • Potřebujete-li s pedagogickými pracovnicemi promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si domluvte na dobu, kdy paní učitelka není sama u dětí
 • V případě potřeby si domluvte schůzku s ředitelkou školy
 • Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, knihu, novou hračku apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo. Mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou svého oblíbeného plyšáčka.
 • Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti (tvrdé bonbóny, žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří)
 • Udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti
 • Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rádi Vám pomůžeme, vysvětlíme
 • Využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad

Potřebujete-li poradit, půjčit literaturu, pomůcky apod., rádi Vám poradíme, vyhovíme
Upozorňujeme, že vstup do areálu MŠ je po ukončení provozu přísně zakázán!

Na zahradě jsou pískoviště a různé hračky, to vše podléhá hygienickým a bezpečnostním pravidlům.

Bohužel již vícekrát se nám stalo, že cizí návštěvníci zničili dětem hračky a zařízení školní zahrady.

Děkujeme za pochopení.

.