Zápis do mš 2018/2019

Mateřská škola Lužná, okres Vsetín

Lužná 252, 756 11 Valašská Polanka

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE LUŽNÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Lužná, okres Vsetín v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 34, odst. 1,2 a po dohodě se zřizovatelem - Obcí Lužná stanoví pro vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 místo, termín a dobu zápisu takto:

Místo : budova mateřské školy, kancelář ředitelky

Žádosti si můžete vyzvedávat v mš 9.4. od 8:00- 13:00 nebo stáhnou z našich webových stránek: https://msluzna.webnode.cz/


Termín dodání žádostí: ZÁPIS: 15.5.2018 - úterý

Doba: od 08.00 do 13.00 hodin

Další informace:

  • V den zápisu přinesou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem, kterou si vyzvednou v měsíci dubnu v MŠ.
  • Přineste si sebou doklady totožnosti (rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce)
  • V případě nemoci nebo jiné překážky, která by Vám bránila se dostavit k zápisu, doporučujeme tuto skutečnost osobně nebo telefonicky nahlásit ředitelce MŠ

(tel. číslo: 739 311 618)

                                                                       Těšíme se na Vás i Vaše děti.

                                                                  Bc. Veronika Dittrichová, ředitelka MŠ