Zápis do mateřské školy


ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LUŽNÁ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Lužná, okres Vsetín v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 34, odst. 1,2 a po dohodě se zřizovatelem - Obcí Lužná stanoví pro vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 místo, termín a dobu zápisu takto:

Místo : budova mateřské školy, kancelář ředitelky

Žádosti si můžete vyzvedávat v mš 16.4. 2019 od 10:00- 14:00 nebo stáhnou níže


ZÁPIS: 14.5.2019 - úterý

Doba: od 08.00 do 13.00 hodin

Další informace:

  • V den zápisu přinesou zákonní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem, kterou si vyzvednou v měsíci dubnu v MŠ.
  • Přineste si sebou doklady totožnosti (rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce)
  • V případě nemoci nebo jiné překážky, která by Vám bránila se dostavit k zápisu, doporučujeme tuto skutečnost osobně nebo telefonicky nahlásit ředitelce MŠ

(tel. číslo: 739 311 618)


Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Bc. Veronika Dittrichová, ředitelka MŠ

ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ  (je nutné stáhnout oba formuláře- 1. + 2. STRANA )