Mateřská škola Lužná


Školné 

........ 300Kč měsíčně

!Předškolní děti a OŠD školné neplatí!

Stravné

           děti do 6 let

celodenní docházka 36,- Kč

dopolední docházka 30,- Kč


          děti 7- 10 let

celodenní docházka 40- Kč

polodenní docházka 35,- Kč