Mateřská škola Lužná

Stravné a školné

Stravné a školné za měsíc květen se vybírá 17.-19.6. 2019

Školné 

........ 300Kč měsíčně

!Předškolní děti a OŠD školné neplatí!

Stravené

                               Děti do 6 let              Děti s odloženou školní docházkou

Polodenní stravné                 25Kč                                                 29Kč

Celodenní stravné                 32Kč                                                 36Kč