Mateřská škola Lužná

Stravné a školné

Stravné a školné za měsíc červenec se vybírá 11-13.7. 2018


Školné 

........ 300Kč měsíčně

Stravené

                               Děti do 6 let              Děti s odloženou školní docházkou

Polodenní stravné                 25Kč                                                 29Kč

Celodenní stravné                 32Kč                                                 36Kč