Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů GDPR 

Obecné informace:

Osobní údaje škola zpracovává v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interními směrnicemi školy.

Dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně mateřské školy  po předchozí domluvě.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis

e-mailová adresa: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

telefonní číslo: +420 585 155 10

GDPR