GDPR

Vložte svůj text...

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů GDPR 

Obecné informace:

Osobní údaje škola zpracovává v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interními směrnicemi školy.

Dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně mateřské školy  po předchozí domluvě.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Ivana Tilkeridu

Tel: 585 155 100

tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz