Mateřská škola Lužná

ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2019

Z důvodu povinností dodržení spotřebního koše (normativ na skladbu a gramáž potravin) jsme nuceni od 1.9.2019 navýšit finanční limit stravného. Během roku došlo ke zdražení potravin, a abychom si dodrželi kvalitu i složení jídel, musíme upravit ceny stravného v souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 v platném znění.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Děti do 6 let- celodenní docházka - 36,-

Děti do 6 let- polodenní docházka - 30,-


Děti 7-10 let- celodenní docházka - 40,-

Děti 7-10 let- polodenní docházka - 35,-UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

Od 1.9. 2019 bude provoz MŠ prodloužen od 6:30- 15:30


Co dítě v mateřské škole potřebuje?


 • papučky s plnou patou,
 • náhradní oblečení do třídy (tričko, kalhotky, slipy, ponožky...),
 • oblečení pro pobyt venku - které může dítě bez obav ušpinit, obutí, pokrývka hlavy přiměřená charakteru počasí, gumáčky, pláštěnku
 • balení papírových kapesníků,
 • pyžamo (pokud ve školce spí)


VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE NEBO JINAK OZNAČTE!


Co dětem do mateřské školy prosím nedávejte ...

 • Cenné předměty, které by mohly ztratit a které mohou způsobit zranění ( řetízky, mobilní telefony, ...).
 • Tvrdé bonbóny (mohou zaskočit do krku).
 • Hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že je nemohou najít.


PRAVIDLA PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Je povinností rodičů dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pří příchodu o MŠ dítě odvést a osobně předat paní učitelce a při odchodu si dítě osobně vyzvednout. Není možné dítě posílat samotné . Do okamžiku předání dítěte paní učitelce ručí za dítě zákonný zástupce či jím pověřená osoba.

"Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte."


Pravidla pro rodiče

 • Své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce
 • Dítě z mateřské školy vyzvedávají rodiče nebo jejich zákonní zástupci. V případě vyzvedávání dětí jinými osobami nebo sourozenci, předají paní učitelce pověření podepsané rodiči
 • Do mateřské školy patří jen zdravé děti (onemocní-li dítě infekční chorobou, oznamte tuto skutečnost co nejdříve)
 • Sledujte nástěnky s informacemi pro Vás
 • Potřebujete-li s pedagogickými pracovnicemi promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si domluvte na dobu, kdy paní učitelka není sama u dětí
 • V případě potřeby si domluvte schůzku s ředitelkou školy
 • Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, knihu, novou hračku apod., předejte ho raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží jej na bezpečné místo. Mladší děti si mohou brát v případě potřeby s sebou svého oblíbeného plyšáčka.
 • Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti (tvrdé bonbóny, žvýkačky do mateřské školy z bezpečnostních důvodů nepatří)
 • Udržujte pořádek ve školce i v okolí, veďte k tomu své děti
 • Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rádi Vám pomůžeme, vysvětlíme
 • Využívejte možnosti zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad

Potřebujete-li poradit, půjčit literaturu, pomůcky apod., rádi Vám poradíme, vyhovíme