Mateřská škola Lužná

Školní vzdělávací program

"LOUKY, LESY, ZVÍŘATA, MAJÍ RÁDY LUŽŇATA"

... láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole ,jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka ..."

J.A.Komenský

Základem pro vznik tohoto programu, je zdejší vesnické prostředí. Naše mateřská škola je vhodně začleněna do přírodního terénu, což je podnětem pro naši práci. Tím, že děti vyrůstají na vesnici, získávají hodně poznatků a zkušeností ze svého okolí a naším cílem je tyto poznatky upevnit, obohacovat, doplňovat a dále rozvíjet. Okruhy poznatků by měly být pro děti předškolního věku smysluplné a srozumitelné, které jim umožňují chápat svět kolem sebe a rozumět jeho dění, poznatky prakticky užitečné a využitelné v běžném životě, v dalším učení a poznání, tedy poznatky které rámcově odpovídají vzdělávacím a životním potřebám , jimiž by měly být děti vybaveny.

V praxi to znamená, že klademe důraz na činnosti a příležitosti, které směřují k plnění cílů programu, které ve vzdělávání vytváříme , dítěti nabízíme a umožňujeme.

Protože jsme obklopeni přírodou, živá i neživá příroda je pro nás nevyčerpatelnou studnicí námětů, nápadů a vodítkem v naší dlouhodobé práci s nejcennějším co máme, - našimi dětmi. Častými vycházkami do přírody získávají děti přímé a nezapomenutelné prožitky, poznávají a objevují její krásy, vytváří si svůj postoj a vztah k přírodě. Usilujeme, aby si děti vážily přírody, chodily do ní s radostí a úctou a dovedly ji i chránit.

Naše vesnice Lužná je součástí Valašska, proto vedeme děti k udržování tradic, které se tady dějí - Mikuláš, Vodění medvěda, maškarní bály, aj kulturní akce pořádané obcí), seznamujeme děti s valašskými zvyky a obyčeji.

Svět kolem nás je rozmanitý a barevný jako kvítí na louce a my z těchto barev (kvítků) každodenně co nejbarevněji a hravě svazujeme společně bohatou kytici - oblasti předškolního vzdělávání.