Logopedická péče

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám nabídli možnost navštěvovat logopedickou ambulanci (odstraňování poruch řeči) ve Valašské Polance - v budově Základní školy.

Logopedickou péči bude provádět klinická logopedka mgr. Eva Krůpová.

Logopedická péče je hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. K zahájení logopedické terapie je nutno mít doporučení od dětského lékaře (k-poukaz na vyšetření/ošetření). Pokud jste logopedii ve Val. Polance navštěvovali již dříve (máte založenou kartu) a doba od poslední návštěvy nepřesáhla dva roky, nové doporučení od lékaře nepotřebujete.

Pokud máte zájem navštěvovat se svým dítětem logopedii ve Val. Polance, kontaktujte prosím přímo paní logopedku mgr. Evu Krůpovou na tel. č. 737 64 34 29, případně na email. adrese info@logopedie-vsetin.cz


Kdy na logopedii:

Při koktavosti - okamžitě

Když dítě nemluví, opakuje jen několik slov nebo mluví zcela nesrozumitelně - ve třech letech

Při rozštěpu v rámci prevence v raném věku

U vad výslovnosti (děti mohou mít problémy ve škole):

K,G,V,F,H,CH ve 3 letech

J,D,T,N po třetím roce

Ď,Ť,Ň, BĚ, PĚ, VĚ, L ve 3,5 letech

Č,Š,Ž, C,S,Z ve 4,5 letech

R v 5 letech

Ř, rozlišování sykavek v 5,5 letech