Mateřská škola Lužná

Naše akce

13.6. 2019- POUZE PRO PŘEDŠKOLÁKY! Návštěva ZŠ Valašská Polanka


28.6. 2019- od 15:00 LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY+ OPÉKÁNÍ

Srdečně Vás všechny zveme na společné opékání, které se uskuteční na školní zahradě.

Při této příležitosti se slavnostně rozloučíme s dětmi, které půjdou v září do školy.

Prosíme rodiče o drobné občerstvení, dle Vašeho uvážení.

Špekáčky a pití bude zajištěno ze strany MŠ.


Na Vaši účast se těší kolektiv MŠ!